Değerlerimiz

 

Yönetimsel İlkelerimiz ve Temel Değerlerimiz; Kişisel Nitelikler: Yaratıcılık, güvenirlilik, değişim, analitik düşünebilme, liderlik, sabır, kararlılık, inisiyatif kullanabilme, iş ahlakı.  

 

 

Davranışa Yönelik Değişiklikler: Firma disiplini, firma içi prosedür ve talimatlara uymak, zamanın etkili ve doğru kullanımı, paylaşımcı olmak, eleştirileri dikkate almak.  

 

 

Müşteri Memnuniyeti; Kalite yönetim ve İSEÇ standartlarını uygulayarak geliştirmek, Müşterilerimize katma değer yaratmada destek olmak, Müşterilerimizin karlılığını ve verimliliğini artırmak,

 

 

Teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanmak, Müşterilerimize verdiğimiz hizmet ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, Beklenti ve şikâyetlerine karşı duyarlı olmak.