İş Sağlığı ve Güvenliği

 

SEÇ-G Politikamız; Tüm çalışma faaliyetlerimizde Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) birinci öncelik olup insanı en değerli kaynak olarak tutar. Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak her türden kayıpları sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Buna ek olarak şirket ana politikası kapsamında, tüm çalışanlarımızın da katkılarıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için:

 

İnsan Kaynağımız şirketimizin en önemli değerlerindendir. Çalışmalarımızda iş sağlığı, güvenliği ve çevre açısından etkilerini proje aşamasında risk analiz sonuçlarını değerlendirip faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir acil durum, iş kazası veya meslek hastalıklarında yaşanabilecek kayıpları sıfıra indirecek tüm bilimsel araç gereçlerin kullanılmasını sağlar.  

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı 6331 Sayılı kanun gereği, tehlikeli icralar için uzmanımız tarafından sağlanmaktadır.  

 

Bağımsız Denetim kalite kontrolü amaçlı S&Q MART ve TÜV firmaları tarafından yılda bir şirket merkezinde ve sürekli olarak sahada denetlenmekteyiz.  

 

Kalite, İSG ve Çevre Politikalarımız LPG istasyonlarında ve endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen bakım, tadilat, arıza servisi, periyodik kalibrasyon bakım ve otomasyonu sistemiyle ilgili faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızı sürekli olarak eğitmek ve süreçlerimizi geliştiriyoruz.

 

Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek sektörün beklentilerini karşılayan ürünleri tasarlamayı hedefliyoruz. LPG istasyonlarında ve endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen servislerde mal, can, çevre güvenliğini ilgilendiren servisler verilmesiyle otomasyon sistemleri için ileri teknolojiyi kullanarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler geliştiriyoruz.

 

Bütün çalışanların katılımıyla planlı ve disiplinli çalışarak Sağlık Emniyet Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) kaliteli yönetim sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlıyoruz.

 

Politikamızı güncel koşullar ve beklentiler doğrultusunda sürekli geliştirmek, yeni fikir, öneri ve eleştirilerin teşvik edildiği ortamı sağlanmaktır.  

 

Tüm faaliyetlerimiz SEÇ-G kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlara dair risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önlemeye çalışıyoruz. Çevresel etkileri belirlemek, türlerini ve zararlarını tespit edip sürekli güncelliyoruz.

 

Geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek için gerekli tedbirleri almak ve sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uyum tüm faaliyetlerimizde aktif şirket politikamızdır.