İş Sağlı Ve İş Güvenliği

 

İSEÇ Politikamız; Tüm çalışma faaliyetlerimiz de İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusu birinci öncelik olup insanı en değerli kaynak olarak kabul eder. Bunun için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak her türden kayıpları “0” düzeyine indirmeyi öncelikli hedef olarak belirler ve şirket ana politikası olarak tüm çalışanlarımızın da katkıları ile İSG yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı hedefler ve bu hedefe ulaşmak için,  

 

İnsan Kaynağımız; Şirketimizin en önemli değerlerindendir. Çalışmalarımızda iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre açısından etkilerini proje aşamasında risk analiz sonuçlarını değerlendirip faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir acil durum, iş kazası veya meslek hastalıklarında yaşanabilecek kayıpları sıfır düzeyine indirecek tüm bilimsel araç gereçlerin kullanılmasını sağlar.  

 

İş Sağlı ve İş Güvenliği; 6331 Sayılı kanun gereği, tehlikeli veya çok tehlikeli işler için İş Sağlığı ve İş Güvenlik uzmanımız tarafından sağlanmaktadır.  

 

Bağımsız Denetim;  Firması tarafından şirketimiz kalite denetimi amaçlı (  S&Q MART ve TÜV ) tarafından yılda bir şirket merkezinde sahada ise sürekli denetlenmekteyiz.  

 

Kalite, İSG ve Çevre Politikalarımız. LPG Tesis / istasyonlarında ve endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen, Servis, Bakım, Tadilat, Arıza, Periyodik Kalibrasyon Bakım ve Otomasyonu, Sistemi ile ilgili faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, Çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,

 

Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek sektörün beklentilerini karşılayan ürünleri tasarlamak,   LPG istasyonlarında ve endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen servislerde mal, can, çevre güvenliği oluşturan servisler verilmesi ile insan faktöründen bağımsız Otomasyon sistemleri için ileri teknolojiyi kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek,

 

Bütün çalışanların katılımı ile planlı ve disiplinli çalışarak Kalite, İSG & Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,

 

Politikamızı güncel koşullar ve beklentiler doğrultusunda sürekli geliştirmek, yeni fikir, öneri ve eleştirilerin teşvik edildiği ortamı sağlanmaktır.  

 

Tüm faaliyetlerimiz İSEÇ kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek, Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek  

 

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak  ve Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uyum politikamızdır.