Üst Panel
Perşembe, 30 Haziran 2022

Yangın Eğitim Sistemleri :Yangından ve tehlikelerinden korunma amaçlı Kara, Deniz, Havacılık Olmak üzere uygulanan sabit veya mobil mokaplar ile çeşitli senaryoların tatbik edildiği algılama, uyarı, bastırma, kontrol gibi Scada kontrollü canlı yangın eğitim sistemlerdir.

Yangın Eğitim sistemleri bakımı; Mevcut simülatör ve tesislere tarafımızdan kurulmuş veya kurulmamış olmasına bakmaksızın uzman bakım ekipleri ile tamamlayıcı bakım, onarım hizmeti sunmaktır.  

 

Uzman teknisyenlerle yangın simülatörü için hızlı bakım sağlamak mümkündür . Yardım ve danışmanlık için tarafımızdan inşa edip etmediğine bakılmaksızın projelendirme, uygulama veya tadilat tamirat gibi işlemler yapılmaktadır.

 

Yangından ve tehlikelerinden korunma amaçlı: Kara, Deniz, Havacılık Olmak üzere uygulanan sabit veya mobil mokaplı sistemlerde  LPG, Kerosen yakıtı kullanılmaktadır. Çeşitli senaryoların tatbik edildiği gibi özel senaryolar da geliştirilmektedir, Scada kontrollü ve uzaktan müdahalelidir