Üst Panel
Perşembe, 30 Haziran 2022

İKAZ VE UYARI LEVHALARI: İkaz ve uyarı işaretlerinin amacı kişileri tehlikeli hareketlerden ve davranışlardan korumaktır. Levhalar kişileri belirli bir davranış biçimine yönlendirmek üzere hazırlanır. Bu uyarıların yerine getirilebilmesi için dikkat çekebilmesi gerekir

 • Dikkat çekebilmesine yardımcı olacak şu noktalara özen gösterilmelidir.
 • Yazılar ile fonlar zıtlık oluşturarak kolay okunur büyüklükte olmalıdır. 
 • Uyarılar kişiler hareket halindeyken bile okunabilmelidir.
 • Uyarı levhaları gelişi güzel asılmamalıdır. Kişilerin genelde baktıkları ve görebilecekleri doğrultuda olmalıdır.
 • Kolay fark edilen kırmızı, turuncu ve sarı renkler tehlike derecesini göstermek açısından yararlıdır.
 • Genelde uyarı ve tehlike noktalarının birbirine bağlantılı ve uyumlu olması yararlıdır.  
 • Çalışma talimatı ile uyarı levhalarını işyerine koymamak işverenin bir kusurudur. 

1.    KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMA: İşveren kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin bu maddelerle temasını önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. 

 • Tehlikeli kimyasal maddelerle ile çalışmada sağlık ve güvenlik yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılarak en az düzeye indirilecektir.
 • Alınan önlemlerin etkinliği ve sürekliliğini sağlamak üzere denetim ve gözetim sağlanmalıdır.
 • Tehlikeli maddelerle çalışmalar en az sayıda çalışan ile yapılmalıdır.
 • Çalışanların maruz kalacağı madde miktarı ve mazuriyet süreleri mümkün olan en az düzeyde olmalıdır.
 • İç ortam hava kalitesi ölçümü yaptırılmalıdır
 • İş yeri her zaman temiz ve düzenli bulundurulmalıdır
 • Çalışanların kişisel temizlikleri için uygun yeterli şartlar sağlanmalıdır
 • Kimyasal maddelerin atık ve artıklarının uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması depolanması için düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Kimyasal maddelerle çalışmada, üretici ya da satıcında MSDS (malzeme güvenlik bilgi formları ) mutlaka tedarik edilmeli tüm çalışma, depolama vb. şartlar msds formlarındaki bilgiler dikkate alınarak düzenlenmelidir
 • Malzeme; güvenlik bilgi formlarından edinilen bilgilerle çalışanlar ilgili kimyasalların kullanımı depolanması vb. konularla  eğitimler verilmelidir.

2.    ELEKTRİK: İşyerinde  kullanılan elektrikli el aletleri, kaynak kabloları, seyyar  kablolar vb. tüm kablolar mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olmalıdır. Taşınabilir elektrik kabloları dayanıklı kauçukla kaplanmış ve gerektiğinde eğilip bükülebilecek mekanik etkilere karşı dayanıklı olacaktır. Yıpranmış yalıtım özelliğini kaybetmiş kablolar kullanılmamalıdır. Taşınabilir iletken kullanılması gereken yerlere yeterli sayıda topraklanmış elektrik prizleri konulmalıdır.  

 

3.    TOPRAKLAMA DEVRESİ: Genel olarak elektrik aygıt ve işyerlerinin işletme akım derecesine ilişkin olmayan fakat yalıtım hatası ark veya kaçak akım sonucu yüksek dokunma gerilimi ve akım gerilimlerinin altında bulunmaya; metal gövdeler, iletken gövdeler, metal muhafazalar vb yerlerde sürekli olarak kalmasını önlemek ve buralara temas eden insanların hayatını korumak için alçak veya yüksek gerilimli tüm işyerlerin Topraklama Korumaları ve alçak gerilim şebekesi ile elektrik iç tesislerinde nötr iletken aracılığı ile yapılan ve sıfırlama olarak adlandırılan “Koruma Topraklaması” uygulanmaktadır. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır.

 

4.    TOPRAKLAMA KONTROLÜ: Topraklama tesisatı periyodik olarak en az yılda bir, yer değiştirilebilen işletme elemanları için altı ayda bir defa, elektrik tesisatı değişikliklerinde hemen yetkili teknik elemanlar tarafından muayene ve ölçülmesi yapılmalıdır.

 

Tüm akışkan taşıyan sistemler statik elektriğe karşı, elektrik dağıtım sistemleri; kaçak akım, ark yalıtım hatalarına karşı mutlaka topraklama ve bağlantıların sağlamlığı ve direnci ölçülerek kontrol edilmelidir.

 

5.    ELEKTRİK PANOLARI: Elektrik Panoları kilitli dolaplar içerisinde olmalıdır. Saç malzemeden yapılmış panoların ön ve arka çalışma tabanları elektrik akımını geçirmeyen uygulama gerilimine dayanıklı izole malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Bu malzemenin eni el ulaşma mesafesi dikkate alınarak seçilmelidir. Tevzi tablo ve panolarının yanına ve altına malzeme istif edilmemelidir. Önlerine izolasyon sağlayacak paspas konulmalıdır. Pano üzerinde uygun uyarıcı işaretler bulundurulmalıdır. 

 • Tablo ve panolar üzerindeki sigorta şalter ve anahtarların kumanda ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalıdır. 
 • Panoların metal göstergesi ile gerilim altında olmayan bütün metal bölümleri topraklamalıdır.

6.    DOKÜMANTASYON, KAYIT

 • Yapılan ya da yapılmış her türlü, alıştırma eğitim kayıtları, malzeme tespit tutanakları, bakım-kontrol tutanakları,
 • İşyeri  içerisinde meydana gelebilecek her türlü kaza raporlanmalı. Bu rapora göre iyileştirmeler yapılmalıdır.
 • Kaza meydana gelmesinin çok yakın olduğu durumlarda “ramak kala formu düzenlenmeli” buna göre iyileştirme yapılmalı ve formda belirtilmelidir.
 • Hazırlanmış olan risk raporunda verilen risk puanlarının büyükten küçüğe göre sıralaması yapılarak bir  “risk azaltma programı” hazırlanmalı ve periyodik olarak kontrol edilmelidir. 

RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ: ESTA ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ  tarafından yaptırılan bu risk değerlendirme çalışması işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar konusunda bilgiler içermektedir.