Üst Panel
Perşembe, 30 Haziran 2022

İş Ahlakı Ve Sosyal Sorumluluk : İş Ahlakının Tanımı; Ahlak bir toplum içerisinde tüm insanların uyması gereken kurallar bütünüdür, toplumda yaşayabilmek için belli kurallara uyma zorunluluğu varsa iş hayatında da uyulması zorunlu olan kurallar vardır. Bu kurallar bütününe iş ahlakı denir. İş ahlakı uygulamalı bir ahlak bilgisidir iş hayatında karşılaşılan tüm ahlaki durumları içermektedir, Örnek: işletme içi veya işletme dışı olabilir, işyeri kuralları dışında davranış, yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, işyerine zarar verme, güveni kötüye kullanma ve kullandırma, gibi bu durumlar. İşletmelerde ahlak kurallarındandır.

1.Çalışma Ahlakı; İş ahlaki çalışma ve meslek ahlakını da içermektedir. Çalışma ahlakı denildiği zaman bir toplumda çalışmaya yönelik tutumlardır. Bu tutumlar toplumdan topluma farklılık gösterebileceği gibi insandan insana da farklılık gösterebilmektedir. Disiplin, verimlilik, kalite, etkinlik gibi kavramlar çalışma ahlakının içerisinde yer alır.

 

2.Meslek Ahlakı; Bir meslek sahibi olmak toplumda tanınan bir meslek sahibi birçok değeri meydana getirmektedir. Bu getireceği değerle birlikte pek çok ayrıcalıklar sağlamaktadır. Başkalarına ve topluma hizmet etmek için meslek olmanın esasını teşkil eder.

 

3.İş Ahlakımız; Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için güvenilir ve dürüst bir firma olmak.

 • Yasa, yönetmelik ve mevzuatlara koşulsuz uymak.
 • Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğundan yola çıkarak onlara sürekli yatırım yapmak, çalışma ortamını sürekli iyileştirmek.
 • Evrensel bilgiye değer veren, bilgi paylaşımına inanan, şeffaf, bilgiyi elde etme, kullanma ve saklama konusuna özen gösteren, kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, demokrasiye inanan bir firma olmak.
 • Doğaya, tarihi ve kültürel dokuya zarar vermeden faaliyetlerini sürdürmek.

4.İş Ahlak İlkelerimiz;

 • Doğru beyanda bulunmayı, dürüstlüğü, güveni, çalışmayı, gelenek ve göreneklere bağlılığı temel değerler olarak kabul etmek,
 • Yasalara saygılı olmak, mükellefiyetlerini zamanında yerine getirmek, sosyal hakları ve eğitimi önemsemek,
 • Ticari ilişkilerde ülkenin ve mesleğinin saygınlığını artırmaya yarayan davranışlarda bulunmaya özen göstermek,
 • Kendi çıkarlarını korurken başkalarının zarar görmesine sebebiyet vermemek, tüketici haklarına saygılı olmak,
 • İşinde siyasi görüş, inanç, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamak,
 • Müşterilerine karşı nazik ve anlayışlı davranmak,
 • Gelişmeleri takip etmek ve yeniliklere açık olmak,
 • İlişkilerinde “Önce İnsan” faktörünü göz önünde tutmak ve hizmet anlayışına öncelik vermek,
 • Haksız rekabet ve haksız kazanç sağlayacak faaliyetlerden kaçınmak,
 • Doğayı, çevreyi korumak ve çevresindekileri bu yönde teşvik etmek,