Üst Panel
Perşembe, 30 Haziran 2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası: Uzun yıllar tecrübemizle, yurt içinde ve yurt dışında teknik gaz akış kontrol malzemeleri konusunda sektörün güvenilir firması olan ESTA benimsemiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası insana duyulan saygıya dayanmaktadır. Bu doğrultuda; Yasal mevzuat ve şartlara uyarak, ekip ruhu içerisinde, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ile insan sağlığını korumak, Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, Faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek ve riskleri kontrol altına alarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve İSG Performansını sürekli iyileştirerek örnek bir şirket olmaya devam etmeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.

İş Sağlı ve İş Güvenliği Hakkında; 6331 Sayılı kanun gereği, tehlikeli veya çok tehlikeli işler için İş Sağlı ve İş Güvenlik uzmanı hizmeti OSB Denetim firması tarafından alınmaktadır.

 

Tarafsız Denetim;  Firmamız tarafsız kalite denetim firması S&Q MART ve TÜV tarafından yılda bir şirket merkezinde sürekli saha denetimi yapılarak denetlenmekteyiz. (Kalite Belgeleri ulaşılmaktadır

 

Kalite, İSG ve Çevre Politikalarımız

  • LPG istasyonlarında ve endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen, Servis, Bakım, Tadilat, Arıza, Periyodik Kalibrasyon Bakım ve Otomasyonu, Sistemi ile ilgili faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, Çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,
  • Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek sektörün beklentilerini karşılayan ürünleri tasarlamak,
  • Çalışma sahalarında ve gaz istasyonlarında mal, can, çevre güvenliği oluşturan servisler verilmesi ile insan faktöründen bağımsız kumanda kontrol ve Otomasyon sistemlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek,
  • Bütün çalışanların katılımı ile planlı ve disiplinli çalışarak Kalite, İSG&Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,
  • Politikamızı güncel koşullar ve beklentiler doğrultusunda sürekli geliştirmek, yeni fikir, öneri ve eleştirilerin teşvik edildiği ortamı sağlanmak,
  • Tüm faaliyetlerimiz İSEÇ kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
  • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek
  • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak
  • Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uyum.