Üst Panel
Perşembe, 30 Haziran 2022

Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) Politikası Kapsamı  : Esta Ltd. Şti’ de sürdürülebilirliğin temel taşlarından olan insan sağlığı, teknik emniyet ve çevre her zaman ön planda tutulmakta, çalışmalarımız bu prensip doğrultusunda sürdürülmektedir. 

Bu konuda sorumluluk, en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm çalışanlar tarafından paylaşılmaktadır. Emniyet kuralları, ulusal, uluslararası mevzuat ve Esta Ltd. Şti standartları doğrultusunda hazırlanmış olup, eksiksiz bir biçimde uygulanmaktadır. 

SEÇ politikasının uygulanması başta Genel Müdürümüz olmak üzere tüm yöneticilerimizin doğrudan sorumluluğundadır. Amacımız, faaliyetlerimiz sonucu çevremize, çalışanlarımıza, müteahhit çalışanlarına, müşterilerimize ve topluma gelebilecek her türlü zararı en aza indirmektir. Bu kapsamda 2009 yılında yayımlanan politikamızda hedeflere ulaşmak için SEÇ performansını ve çalışma şartlarını sürekli iyileştireceğimizi ve ürünlerimizi çevre ile uyumlu bir şekilde geliştireceğimizi taahhüt ettik. Gelişmeler neticesinde değişiklikleler yapılması gerektiğinde politikamız yeniden gözden geçirilecek olup, gerekli düzenlemeler tekrar yapılacaktır.

SEÇ standartlarına tüm çalışanlar ile birlikte müteahhit çalışanlarının da kararlı, titiz ve ödünsüz bir şekilde uymaları için gerekli çalışmalar ve uygulamalar başlatılmıştır. 

Tüm çalışanlar, yaptıkları işlerde Yönetmelikler, Şirketimiz standartları ve prosedürlerinde belirlenen emniyet kurallarına uymaktan, kendilerine sağlanan koruyucu malzemeleri kullanmaktan ve işin yapılması esnasında kendilerinin ve diğer çalışanların iş kazasına maruz kalmalarını önlemek için gerekli titizliği göstermekten, görevli oldukları sahada oluşan emniyetsiz koşulların giderilmesini sağlamaktan ve amirlerine rapor etmekten sorumludur. 

Yöneticiler, personelin emniyetli ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek için çalışma koşullarını gözlemlemekten, iyileştirmekten ve tespit edilen emniyetsiz koşulların giderilmesinden sorumludur.