Top Panel
Çarşamba, 24 Ekim 2018

Kalite, İSG ve Çevre Politikalarımız

  1. LPG istasyonlarında ve endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen, Servis, Bakım, Tadilat, Arıza, Periyodik Kalibrasyon Bakım ve Otomasyon Sistemi ile ilgili faaliyetlerimizi gerçekleştirirken,
  2. Çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,
  3. Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek sektörün beklentilerini karşılayan ürünleri tasarlamak,
  4. LPG Otogaz istasyonlarında mal, can, çevre güvenliği oluşturan servisler verilmesi ile insan faktöründen bağımsız kumanda kontrol ve Otomasyon sistemlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek,
  5. Bütün çalışanların katılımı ile planlı ve disiplinli çalışarak Kalite, İSG&Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,
  6. Politikamızı güncel koşullar ve beklentiler doğrultusunda sürekli geliştirmek, yeni fikir, öneri ve eleştirilerin teşvik edildiği ortamı sağlanmak,
  7. Tüm faaliyetlerimiz İSEÇ kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
  8. Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek,
  9. Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
  10. Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uyum.