Top Panel
Çarşamba, 24 Ekim 2018
Kalibrasyon ve Doğrulama Hakkında

Kalibrasyon Nedir? Kalibrasyon izlenebilirliği sağlanmış referans ölçüm cihazı (doğruluğundan emin olunan) ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemidir.

 

Kimler Bu Kontrolü Yapabilirler? Onaylanmış ve tescil edilmiş kuruluşlar aracılığı ile yapılabilir. Söz konusu kuruluşlar ISO 45001 normuna göre sertifikalandırılmış bir kalite sistemine sahip ve üreticiden bağımsız olmalıdır.

 

Kalibrasyon Yaptırmazsam Ne Olur?  Doğru kararlar ancak güvenilir verilere bağlı olarak verilebilir. Hatalı ölçümlere bağlı alınan kararlar ve uygulamalar prestij, işgücü ve para kaybına neden olur.

 

Hangi Cihazlar Kalibra Edilemelidir? Karar verme aşamalarında kullanılan (deney, muayene, tasarım, ar-ge, teşhis, tedavi, izleme vb) cihazlar kalibre edilmelidir.

 

Kalibrasyon Yaptırmak Niçin Gereklidir? Ölçüm cihazının gösterdiği değerlerin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunun tespiti için gereklidir.

 

Kalibrasyon Yaptırmak Zorunlu Mudur? Endüstriyel alanda kalibrasyon tercihe bağlıdır. (Ancak ISO 9000 veya benzer standardlara göre belge alınacaksa standardın gereği izleme ve ölçme cihazları zorunlu olarak kalibrasyona tabi tutulmaktadır.)

 

Kalibrasyon Ne Zaman Yaptırılmalıdır? Cihaz ilk alındığında, tamir, ayar, bakım sonrası, cihazın ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir şüphe oluştuğunda ve belirlenen periyotlarda kalibrasyon yapılmalı veya yaptırılmalıdır

 

Etalon Nedir? Çeşitli ölçü ve ölçü aletlerinin doğruluğunu tahkik etmek için sahip olunana imkanlara göre en yüksek hassasiyetli ölçü ve ölçü aletleridir

 

Ölçüm Nedir? Bir büyüklüğün miktarının belirlenmiş bir birim cinsinden hesaplanmasıdır.

 

Ayar Nedir? Ölçü aletine teknik bir müdahale söz konusudur, cihazın gerçek değerden yapmış olduğu sapmayı minimumda gösterebilmesi için yapılan işlemdir

 

Ölçü aletleri hangi kapsamda değerlendirilir ve hangi kanun çerçevesinde değerlendirilir ? Yasal metroloji kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri ile ilgili işlemler, 3516 sayılı “Ölçüler ve Ayar Kanunu” ile 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” hükümleri çerçevesinde Sanayi Bakanlığınca yürütülmektedir. Söz konusu mevzuat kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arzı, kullanıma sunulması ve muayenelerine ilişkin işlemler yürütülmektedir.

 

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene süreleri nasıldır, ücretler nasıl belirlenir ve muayene için nereye başvurmak gerekir ? Hassas kütle ölçüleri, 5 kg' dan yukarı kütle ölçüleri, hassas mekanik tartı aletleri, okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağımlı çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri, maksimum kapasitesi 2000 kg'dan fazla olan tartı aletleri, hububat muayene aletleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonları, taksimetre, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir;

Adres: