Top Panel
Perşembe, 20 Haziran 2019
 • image1

  LPG Gaz Sistemleri

  Otogaz ve Dokmegaz Mühendislik Hizmetleri LPG Otogaz İstasyon projelendirme ve uygulama ile satış sonrası hizmetlerden oluşmaktadır. Ayrıca, Talep doğrultusunda Otomasyona Scada sistem uygulaması ve Akaryakıt otomasyonlarına entegre edilmektedir.

 • image2

  Yangın Eğitim Simülatör Sistemleri

  Yangından ve tehlikelerinden korunma amaçlı Kara, Deniz, Havacılık Olmak üzere uygulanan sabit veya mobil mokaplar ile çeşitli senaryoların tatbik edildiği algılama, uyarı, bastırma, kontrol gibi Scada kontrollü canlı yangın eğitim sistemlerdir.

 • image3

  LNG Araç Dolum İstasyon Sistemleri

  LNG Araç dolum istasyonu ve Dökme tank sahası projelendirme ve uygulama mühendislik hizmetleridir

 • image4

  Doğalgaz Basınç Düşürme Ve Ölçüm İstasyonları

  Doğalgaz RMS İstasyon sistemleri talebe veya ihtiyacına göre önceden dizayn edilen, basınç düşürme , ölçüm ve kontrol ekipmanlarından oluşan paket sistemlerdir.

 • image5

  Satış Sonrası Hizmetler

  Bakım ve Onarım, Kalibrasyon işlemlerinizde hızlı ve yetkin servis, kalifiye uzman ekibi ile taleplerinize en iyi hizmeti vermeyi garanti eder. Kaliteli cihazlarla ve hizmetle en yüksek faydayı en düşük maliyet ile sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

 • image5

  Esta Grup Uygulamalarında

  İleri teknolojiyi ve modern mühendislik çözümlerini kullanarak, konusunda uzman yönetici kadrosu ve personeli ile müşterilerine sorunsuz hizmet vermeyi benimsemiştir. Takım ruhunu benimsemiş çalışanlarının aktif katılımları ile tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, profesyonelce hizmet verip, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en hızlı ve uygun çözümü sunmak hedeflerimizden olup, Sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetini hedef tutarak, Yasal ve Mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmet sunmak, kalite standarttı olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standartlının gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek gayretindeyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı:

1. AMAÇ 

Bu talimat çalışanların uyması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanunu ve diğer ilgili kanunlara dayandırılarak hazırlanan talimatlarla çalışanların bilgilendirilmesini ve bu talimatlara uymasını sağlamaktır. 

 

2. KAPSAM

Bu talimat çalışanların uyması gereken genel kuralları, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını kapsar. 

 

3. SORUMLULAR VE UYGULAMA ALANI

Bu talimatın uygulanmasından işveren, işveren vekili ve birim yöneticileri sorumludur. Çalışanların işyerinde yaptığı işte, çalıştığı ortamda, kullanılan iş ekipmanlarında(Makine, tezgah, tesisat, araç, cihaz vb.) bu talimat uygulanır. 

 

4. GENEL KURALLAR 

 1. ş disiplini ile ilgili olarak; Yasalar, Tüzükler, Yönetmelikler, İş Sözleşmesi maddeleri, yazılı veya sözlü olarak belirtilen talimatlara uyunuz. 
 2. İşyeri tarafından verilen iş kıyafetini giyiniz ve kılık-kıyafet kurallarına mutlak suretle uyunuz. 
 3. İşe geç gelmeyiniz ve işyerini paydostan önce terk etmeyiniz. 
 4. İş başı, paydos, yemek ve ara dinlenme saatlerine lütfen titizlikle uyunuz. 
 5. Üretim alanlarında yemek yemeyiniz. Yemek ve içecek gibi temel ihtiyaçlarınızı dinlenme alanlarında yapınız. 
 6. İşyerinde yapılacak olan duyuruları ilan panosundan takip edin. 
 7. İş saatleri içinde, kendi işiniz dışında özel bir işle meşgul olmayınız, başkalarını da meşgul etmeyiniz. 
 8. Taşınması ve kullanılması yasak her türlü silah, bıçak gibi öldürücü, yaralayıcı, kesici aletlerin bulundurulması kanunen yasaktır. Bu ve benzeri davranışların, iş akdinin feshine sebep olacağını lütfen unutmayınız. 
 9. Maddi kayıpların önlenmesi veya iş süresinin kısalması için olsa bile gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan herhangi bir işe kesinlikle girişmeyiniz. 
 10. Çalışanların görev yerini izinsiz terk etmesinin yasak olduğunu unutmayınız. 
 11. Mesai saatleri içerisinde ilgili birim amirinden yazılı izin almadan işyerini terk etmeyiniz. 
 12. Şirket araçlarını dikkatli kullanın ve trafik kurallarına uyunuz. 
 13. Şirket araçlarını firma personeli dışındaki kişilerin kullanamayacağını unutmayınız. 
 14. Şirket araçlarına firma personeli dışındaki kişilerin binmesinin yasak olduğunu unutmayınız. 
 15. Ehliyetsiz araç kullanmak yasaktır. 
 16. Yöneticilerinizin, yangın ve iş güvenliği sorumlusunun bilgisi dışında tehlike uyarı işaretlerinin yerlerini hiçbir şekilde değiştirmeyiniz. 
 17. İşyerinde bulunan uyarı ve tehlike işaretlerine kesinlikle dikkat ediniz ve uyunuz. 
 18. Gereğinden fazla veya kullanılmayan malzemeleri çalışılan yerlerde bulundurmayınız. 
 19. Yapılan bütün bakım-onarım-işletme çalışmalarında iş güvenliği tedbirlerini uygulayınız ve kayda alınız. 
 20. İş yerinde münakaşa, el şakası, hakaret, kavga gibi disiplini bozucu davranışlarda bulunmayınız. 
 21. İş saatleri içinde uyumayınız, görevinize içkili olarak gelmeyiniz, yalan beyanda bulunmayınız. 
 22. Görev yeriniz olmayan yerlerde bulunmayınız.  Her çalışan kendisine gösterildiği ve öğretildiği şekilde işinde çalışacaktır. Ancak çalışan görev alanı dışındaki işlerde çalıştırılması durumunda işveren çalışanın mesleki eğitim yeterliliğini göz önünde bulunduracak ve mesleki eğitim yeterliliği olmayan çalışana gerekli eğitimleri yetkilendirilmiş kurumlardan aldırmadan çalıştırmayacaktır. 
 23. Çalışanlar, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 gün veya bir ayda 3 iş günü işe gelemezlik edemez. 
 24. Çalışanlar, işverenin verdiği iş elbiselerini ve kişisel koruyucu malzemeleri temiz ve dikkatli kullanmak zorundadır. 
 25. Çalışanlar, işverenin veya işyerinde bulunan üçüncü şahısların şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyleyemez ve genel ahlak kurallarına aykırı davranışta bulunamazlar. 
 26. Çalışanlar, sorumluluğu altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri korumak ve düzgün kullanmak zorundadır. 
 27. Çalışanın kendi isteği veya savsaklaması yüzünden iş güvenliğini tehlikeye sokamaz. 
 28. Çalışanın yapmakla görevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatılması halinde yapmak zorunludur. 
 29. Çalışanlar, işverenin güvenini kötüye kullanamaz, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunamaz. 
 30. Makine ve ekipmanlarda meydana gelen bir arızada durum ilk amire ve bakım sorumlusuna haber verilecek, bakımdan önce makine ve tesis durdurulacak. Çalışan veya operatör kendi başına tamire kalkışmayacak, bakım sırasında gerekli yerlere uyarı levhaları asılacaktır. 
 31. Elektrikçilerin dışında hiç bir kimse elektrik işlerine müdahale etmeyecek, arıza anında elektrikçiye haber verilecektir. 
 32. Malzeme kaldırılmasında ve taşınmasında ağır parçalar için hiç kimse kendisini zorlamayacak, ağır parçaların kaldırılmasında birden fazla kişi veya forklift, vinç vb. ekipmanlar kullanılacaktır. 
 33. Kendisine verilen araç ve gereçlerin sağlam olup olmadığını ve bu işe uygunluğunu kontrol ettikten sonra kullanacak; arızalı ve bozuk olanlar değiştirilecektir. 
 34. Her çalışan, çalıştığı yeri temiz tutacak, kâğıt ve çöp ile malzeme artıklarını işyerinden uzaklaştıracak ve bunları ait olduğu kaplara ve yerlere koyacaktır. 
 35. Bir kaza olduğunda kazalı en ufak şekilde yaralanmış olsa dahi ilgililere haber verilecektir. 
 36. İşveren tarafından verilen kişisel koruyucu malzemeler(ayakkabı, eldiven, gözlük, baret, maske, kulaklık, emniyet kemeri vb.) iş zamanında kullanılacaktır. 
 37. Ecza dolabında bulunan ilaç ve benzer malzemeler ilgililerinin haberi olmadan asla kullanılmayacaktır. 
 38. ·  Kaza vukuunda kazalı kendinde değilse kazalıya ilk yardım ekibi gelene kadar dokunulmayacak, hemen ilk yardım ekibine haber verilecek ve 112 aranarak haber verilecektir. 
 39. · İş sağlığı ve güvenliği kurallarına(Tehlikeli şekilde çalışanlar, doğru yerde doğru iş ekipmanı kullanmayanlar veya iş ekipmanını tehlikeli kullananlar, kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları kullanmayanlar vb.) uymayan çalışanlara para cezası kesileceği gibi yazılı ihtar da çekilir. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadığınızda ve kanunlarda belirtilen yükümlülüklere riayet etmediğinizde iş akdinizin feshedilebileceğini unutmayınız. İş Kanunu 
 40. Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19’da belirtilen yükümlülüklere uymadığınızda yazılı ihtar çekileceği gibi para cezası uygulanacağını veya iş akdinizin feshedileceğini unutmayınız. 
 41. İş sağlığı ve güvenliği talimatlarına(Araç kullanma talimatı, makine kullanma ve bakım talimatları, yüksekte çalışma vb.) uyunuz. 

 

5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI 

5.1. YÜKLEME VE TAŞIMADA EMNİYET KURALLARI 

 1.  Herhangi bir yükü kaldırmaya başlamadan önce, yükü yoklayarak ağırlığını tahmin etmeye çalışınız. Ağır malzemeleri tek başına kaldırmayınız. 
 2. Malzeme kaldırılmasında ve taşınmasında ağır parçalar için hiç kimse kendisini zorlamayacak, ağır parçaların kaldırılmasında birden fazla kişi veya forklift, vinç vb. ekipmanlar kullanılacaktır.
 3. Kaldırma işlemini yavaşça ve aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleştiriniz.
 4. Yerden bir şey kaldırırken belinizi ve sırtınızı mümkün olduğunca dik tutmalısınız ve kaldırma işlemini dizler bükülü vaziyette dizlerden kuvvet alarak gerçekleştirmelisiniz.
 5. Ekip halinde çalışıyorsanız, ekip içersinden bir kişi çalışmaları idare etmeli ve bu kimse herkes tarafından bilinmelidir. Ekip çalışmalarında kişisel hareketler yapmayınız.
 6. Bir yerden bir yere malzeme taşırken, kaymaya, düşmeye, yuvarlanmaya karşı gerekli önlemi alınız.
 7. Eğimli zeminde yükleme ve boşaltma yapmayınız.
 8. Üç metreyi aşan istiflemeler yapmayınız. Malzeme istiflenmesini düzgün ve dengeli şekilde yapınız.
 9. Merdiven vb. uzun malzemeleri taşırken dikkatli olunuz, başkalarının emniyetini tehlikeye sokacak hareketlerden kaçınınız.
 10. Bir malzemeyi bir yere koyarken, buradan tekrar alacağınızı düşünerek altına tahta takoz vb. şeyler yerleştiriniz. Bu tedbirin, sizi olası bir kazadan koruyacağını unutmayınız.
 11. Herhangi bir malzemeyi taşırken görüş alanınızın tamamen açık olmasını sağlayınız.
 12. Yüklenen, kaldırılan veya taşınan cismin tutulacak kısımlarının kaygan veya ıslak olmamasına dikkat ediniz.
 13. Gücünüzün yeteceği ağırlıkta yükü kaldırınız. Fazlası için yardım isteyiniz. 

5.2. YANGIN EMNİYETİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

 1. İşyerinde, iş esnasında ve belirtilen alanlar dışında sigara içmeyiniz.
 2. Yanan sigara veya sönmemiş sigara izmaritlerini, açık alanda sigara içilmesine müsaade edilen alanlarda bulunan küllükler haricinde başka bir yere atmayınız. 
 3. Sigara içilmesine izin verilen alanlar da dâhil olmak üzere herhangi bir madde yakılması ancak özel izinle olabilir, unutmayınız.
 4. Gaz ve buhar kaçakları, yağ döküntüleri ve bu gibi yangına neden olabilecek sızıntı ve döküntüleri derhal ilgililere bildiriniz.
 5. Herhangi bir yanıcı maddeyi (benzin, solvent vb.) temizlik maksadıyla kullanmayınız. Zaruriyet hallerinde yangın ve iş güvenliği sorumlusu ile yöneticilerinizden yazılı izin aldıktan sonra kontrollü olarak kullanılabilir. Bu maddeleri, kullanılmasına izin verilmiş olan kaplar içinde saklayınız ve taşıyınız.
 6. Şişe ve cam kaplar, güneş ışınları karşısında mercek vazifesi görerek çevrelerindeki yanıcı cisimlerin yanmasına neden olabilirler. Bu tür malzemeleri, güneş ışığı almayacak yerlerde muhafaza ediniz. Gereksiz cam malzemeleri uygun atık toplama kutusuna atınız.
 7. Herhangi bir tehlike ve yangın anında kullanmak zorunda kaldığınız portatif yangın söndürme cihazını Yangın ve İş Güvenliği Sorumlusuna bildirmeyi unutmayınız.
 8. Yangın cihaz ve malzemelerini kesinlikle yangından başka maksat için kullanmayınız.
 9. İşyerinde açık buat, uçları açık veya kopuk kablo, izolesi açık kablo kullanmayınız.
 10. İşyerini temiz tutunuz, kâğıt ve benzeri yanıcı maddeleri gelişi güzel etrafa atmayınız.
 11. Boş veya dolu şişe, kutu gibi içinde kimyasal madde bulunduran plastik veya metal malzemeleri ısıtma amacıyla kullanılan soba, kazan gibi ekipmanların içine atmayınız.
 12. Parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu ortama kıvılcım çıkaran ateş kaynakları ile kesinlikle girmeyin.
 13. Yangın çıkması durumunda sesli olarak etrafı uyarın, yangın alarm butonuna basın. Yangın çıktığında yetkili kişilere haber verin ve 110 itfaiyeyi arayın.
 14. Elektrik devrelerine kapasitenin üzerinde akım çekecek şekilde cihaz bağlantısı yapmayınız. 

5.3. BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE EMNİYET KURALLARI

 1. İşyerimiz çalışanları bina, araç, gereç, tesisat, cihaz, makine ve tezgah vb. donanımlarda göreceği arıza ya da sakıncalı durumu yöneticilerine bildirecek, arıza, bakım ve onarım işlerinde görevli çalışanlar bu durumu en kısa sürede giderecektir.
 2. Bakım onarım işlerinin yapılması için araç, gereç, cihaz, tesisat, makine ve tezgah vb. ekipmanlarda güvenlik aksamının kaldırılması halinde onarım işlerinden sorumlu kişi tarafından onarılan iş ekipmanının çalışmasına izin vermeden önce koruyucu aksamın uygun şekilde yeniden yerine takılması sağlayacaktır.
 3. Bakım ve onarım işlerinde uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır.
 4. Bakım ve onarıma alınmış tesisat, cihaz, tezgah ve makinenin bakım ve onarımı süresince kumanda aksamı (Kol, şalter) üzerinde “Dikkat Çalıştırmayınız!” şeklinde uyarı levhaları bulundurulacaktır.
 5. Gerekli bilgi, beceri, deneyimi ve yetkisi olmayanlar bakım onarım işinde çalışmayacaktır.
 6. Bakım-onarımdan sorumlu personel gerekli güvenlik tedbirlerini(Elektrik enerjisinin kesilmesi, kişisel koruyucu donanımların kullanılması vb.) almadan bakım-onarım işlerini yapmayacaktır.
 7. Bakım ve onarım talimatlarına uyunuz. 

5.4. ELEKTRİK İLE İLGİLİ HUSUSLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

 1. Mekanik bir etkiye maruz kalması muhtemel olan yerlerde zırhlı kablolar kullanılmalıdır.
 2. Elektrikli aletler kullanılmadan önce yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeli, topraklaması arızalı, priz, fiş, anahtar ve bağlantı kablosu arızalı olanlar kullandırılmamalıdır.
 3. Elektrik tehlikesinin bulunduğu alanlarda gerekli uyarı işaretleri mutlaka asılmalıdır.
 4. Elektrik besleme kabloları toprak ya da beton üzerinden yani zeminden geçirilmemeli, daima çalışma yerine üstten indirilmeli ya da toprak altından geçirilmelidir.
 5. Elektrik pano önlerinde hiçbir malzeme, eşya bulundurulmamalıdır.
 6. Elektrik kontrolleri, bakımları, onarımları vb. elektrik işleri yetkili ve sorumlu elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.
 7. Elektrikli el aletleri hiçbir şekilde nemli, parlayıcı ve patlayıcı vb. tehlikeli ortamlarda kullanılmamalıdır.
 8. Ellerin nemli olduğu sırada fiş, priz, anahtar vb. elektrik tehlikesi barındıran yerlere temas edilmemelidir.
 9. İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklaşmayın ve dokunmayın ayrıca bu hatlara demir boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmayın ve dokundurmayın.
 10. Elektrik panoları her zaman kilitli tutulmalı ve anahtarı yetkili elektrik personelinde olmalıdır.
 11. Oluşabilecek herhangi bir elektrik yangınında kesinlikle su ve köpüklü yangın söndürme cihazı ile müdahale etmeyin. Elektrik yangınlarında karbondioksitli yangın söndürücü kullanın.
 12. Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve yetkili elektrikçi yapabilir. Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi, şalter, sigorta ve buna benzer elemanların takılması veya değiştirilmesi de ancak sorumlu ve yetkili elektrikçi tarafından yapılabilir. Yetkisiz kimseler kati surette bu işlerle uğraşamazlar. 

5.4. KAZALARDAN KORUNMA VE GENEL GÜVENLİK KURALLARI

 1. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın ve kendinizin güvenliği için daima dikkatli ve sorumlu hareket etmeniz gerektiğini unutmayınız.
 2. Cihaz, araç, gereç, makine, tezgah vb. iş ekipmanını ilgili çalışma talimatlarına göre kullanınız ve çalıştırınız.
 3. Cihaz, araç, gereç, makine, tezgah vb. ekipmanların çalışması tamamen durmadan koruyucularını (varsa) kesinlikle açmayınız.
 4. Arızalı tesisatı (özellikle elektrik, buhar, sıcak su ve gaz kaçağı), geciktirmeden teknik birime bildiriniz,
 5. Kapalı, kontrolsüz veya sık olarak kullanılmayan yerlerde tek olarak bulunmayınız ve çalışmayınız.
 6. İşyerindeki tehlikeli yerleri uygun bir şekilde ayırınız. Araç, gereç, alet vb. ortada bırakmayınız. İp, uzatma kablosu gibi çalışanların ayağına takılmayacak şekilde kullanmaya dikkat ediniz.
 7. Acil çıkış kapıları, yangın alarm ve ihbar sistemleri, yangın söndürme tüpleri, dolapları ve asansörlerin önlerini hiçbir şekilde kapatmayınız.
 8. İş yerinde koridorlara, merdiven başlarına ve geçiş yerlerine geçişi engelleyecek malzeme bırakmayınız.
 9. Size verilen araç ve gereçlerin sağlam olup olmadığını ve işe uygunluğunu kontrol ediniz.
 10. Keskin kenarlı ve sivri uçlu malzemeleri uygun yerlerde muhafaza ediniz.
 11. Çalıştığınız bölgeyi temiz tutunuz, her türlü atığı ait olduğu atık toplama kaplarına atınız.
 12. Yağlı bez, üstüpü, kâğıt gibi yanıcı maddeleri kapaklı çöp kutularında biriktiriniz.
 13. Malzemeleri daima güvenli bir şekilde taşıyınız, acele etmekten kaçınınız.
 14. Yerden bir şey kaldırırken belinizi ve sırtınızı mümkün olduğunca dik tutmalısınız ve kaldırma işlemini dizler bükülü vaziyette dizlerden kuvvet alarak gerçekleştirmelisiniz.
 15. Herhangi bir yük kaldırma işleminde, kaldırılacak yükü daima kendinize yakın tutunuz.
 16. Elektrik işleri üzerine yetkiniz bulunmuyor ise elektrik işlerine müdahale etmeyiniz, arıza vb. durumlarda elektrik birimine haber veriniz.
 17. Kullanılan her türlü mekanik el aletlerini(Kerpeten, pense, bıçak, tornavida, kontrol kalemi, anahtarlar, keser, çekiç vb.) doğru yerde ve uygun işte kullanınız. Mekanik el aletlerinin güvenlik açısından kontrollerini yapınız.
 18. Dönen aksamlı makine ve tezgahlarda çalışırken eller, saçlar ve giysiler kesilen parçalardan veya hareketli kısımlardan uzak tutulmalıdır. Dönen aksamlı makine tezgahlarda çalışırken eldiven kullanılmamalı, uzun saçla çalışılmamalı, sarkık kollu kıyafet giyilmemelidir.
 19. Cihaz, araç, gereç, makine, tezgah vb. iş ekipmanının bakım ve onarımı yetkili personel tarafından yapılacaktır. Yetkili personel değilseniz bakım ve onarım işlerine kalkışmayınız.
 20. Cihaz, araç, gereç, makine, tezgah vb. iş ekipmanını yetkili personel değilseniz kullanamayacağınızı unutmayın.
 21. Yüksekte çalışma yapmanız durumunda düşmeyi önleyici ve durdurucu güvenli sistemlerini(İskele, manlift, güvenlik ağları, korkuluk sistemi, emniyet kemeri, yaşam halatları vb.) kurmadan veya kullanmadan kesinlikle çalışma yapmayınız.
 22. Montaj, kurulum ve test yapmadan önce güvenlik önlemlerini aldıktan sonra işe başlayın. Montaj, kurulum ve test talimatlarına uyunuz.
 23. Elektrikli testereler, spiral taş kesme, matkaplar vb. aletler kullanılırken çapak fırlaması ve oluşan toza karşı koruyucu gözlük ve maske kullanılmalıdır.
 24. Kapalı alanlarda(Kazan, tank ve boru içinde yapılan işler, kanalizasyon işleri, metro yapım işleri, yer altı maden işleri vb.) tek başınıza çalışma yapmayın ve yanınızda muhakkak bir nezaretçi bulunmalıdır. Kapalı alanlarda çalışmaya başlamadan önce ortam ilgili gerekli ölçümleri yapın ve gerekli güvenlik tedbirlerini almadan kesinlikle işe başlamayın.
 25. Seyyar merdivenleri uzun süreli işlerde kullanmayın. Seyyar merdivenleri kullanmadan önce kontrol edin. Seyyar merdivenleri düzgün şekilde kurun ve kaymayacak şekilde sabitleyin. 3 metreyi aşan çalışmalarda seyyar merdiven kullanmayın.
 26. Size verilen kişisel koruyucu malzemeleri(Baret, emniyet kemeri, ayakkabı, eldiven, gözlük, kulaklık vb.) kullanın, temiz tutulmasını sağlayın. Kişisel koruyucu malzemeleri kullanmadan önce kontrol edin. Kişisel koruyucu malzemelerin eskimesi, kırılması ve yırtılması gibi durumlarda amirinize durumu bildirerek yenisini isteyiniz. Hasarlı kişisel koruyucu malzemeleri kullanmayın. Kişisel koruyucu malzemeleri çalışma ortamında bırakmayın ve bu malzemeleri temiz yerlerde muhafaza edin.
 27. Açık alanlarda yapılan çalışmalarda kötü hava koşullarının oluşması durumunda çalışmayı durdurun.
 28. Tozlu ve kimyasallarla çalışılan ortamlarda havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve gerekli durumlarda solunum koruyucu maske kullanın. 

6. ACİL DURUMLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

 1. Deprem anında pencere diplerinden, devrilebilecek dolap ve raflardan uzak durun.
 2. Deprem anında masa ve tezgah altına, sağlam duvar diplerine girip başınızı koruyacak şekilde çömelerek bekleyin.
 3. Deprem anında balkon ve pencereden atlamayın. Deprem geçtikten sonra acil toplanma bölgesine gidin.
 4. Deprem esnasında merdivenleri kullanmayın ve güvenli bir yer bulup bekleyin.
 5. Deprem sırasında bina dışındaysanız yüksek binalardan ve ağaçlardan uzak durun.
 6. Deprem anında asansör ve yürüyen merdivenlere binmeyiniz.
 7. Binayı sel basması durumunda selin olduğu bölgeye girmeyin ve mümkünse elektrik tesisatını kapatın.
 8. Sel baskını olması durumunda yüksek yerlere çıkın.
 9. Sel olması durumunda dere yataklarından ve sel baskını olabilecek yerlerden uzak durun.
 10. Deprem ve sel baskını olması durumlarında 122 AFAD’ı arayın ve yardım isteyin.
 11. İş kazası olması durumunda ilk yardım eğitimi almış personel değilseniz kesinlikle müdahale etmeyin, acil durum ekiplerine veya yetkili kişilere haber verin ve acil durum ekiplerine veya yetkili kişilere ulaşamazsanız 112 Hızır Acil’i arayarak tıbbı yardım isteyin.
 12. Sabotaj, hırsızlık, şüpheli şahıs veya şüpheli paket gibi durumlar oluşursa yetkili kişilere haber verin ve 155 Polis’i arayın.
 13. Yangın çıkması durumunda etrafı sesli olarak uyarın ve alarm butonuna basın. Acil durum ekiplerine ve yetkili kişilere haber verin. 110 İtfaiye’yi arayarak yardım isteyin.
 14. Yangın anında asansörleri kullanmayın.
 15. Yemekten zehirlenme gibi bir durum oluşursa yetkilere haber verin ve hastaneye gidin.
 16. Tehlikeli kimyasalın bulaşması, dökülmesi ve yutulması gibi durum oluşursa acil durum ekiplerine, yetkilere haber verin ve hastaneye gidin. 
< >

Emerson Deltav

Endüstiriyel Otomasyon

Fisher Regulator

Akıs Duzenleyıcı Regulatorler

Ifex Teknolojisi

Ateşi Basitce Sondürme

Daniel GC

Gas Chromatography

Master Metre

Esta Akış Ölçüm Cihazları

Rosemont

Endustiriyel urunler

TrakaID Sistem

Tup takip sistemi

Bobtail Sistem

Akş ölçüm sistemleri

Tartarini Valf

Regulator ve Valf

Daniel Urunler

Flow Sistemleri

Zebra Urunler

Endüstiriyel Ürünler