Top Panel
Çarşamba, 24 Ekim 2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası: Uzun yıllar tecrübemizle, yurt içinde ve yurt dışında teknik gaz akış kontrol malzemeleri konusunda sektörün güvenilir firması olan ESTA'nın benimsemiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana duyulan saygıya dayanmaktadır. Bu doğrultuda; Yasal mevzuat ve şartlara uyarak, ekip ruhu içerisinde, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ile insan sağlığını korumak, Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek, kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek. Faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek ve riskleri kontrol altına alarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve İSG Performansını sürekli iyileştirerek örnek bir şirket olmaya devam etmeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.